Bonjour! = ici C´est le meme soleil= le mer- la brise= mais ce n´est pas Catalonia!- Sauf pour le film hier quand nous etions avec vous dans le Studio de nouveau- et pour dire que j´ai […] à perdre tous les […] ¡ – quelle imbecile je suis […] _______
[…] le maître hier = plus jeune même que je me rapelle de l´[…] cerniere ___ Jacqueline a coupé ces cheveux et est rajeuni de dix ans _______la […] de tête a changé – très libre […] – très jeune. –
Il y a des grands bateaux dans le au large = la ville […] de marin american mais pas beacoup de voitures dans cette “” […] morte” – très agreable, puisque je suis très mauvaise pedestrian .-
J´espere que les photos sont […] Et je […] beacoup que vous avez a faire cette ce travail de les envoyer – c´etait deja gentille d´avoir si bien […]
Lots of love to you all

___________________________________________________________________

Buenos días, aquí es el mismo sol, el mar, la brisa pero no es Cataluña, excepto por la película ayer cuando estábamos con vosotros en el estudio de nuevo y [por decir que yo casi lo vuelvo a perder todo] ¡qué imbécil soy!
He visto al maestro ayer, más joven aún, me recuerda al amigo Cerniere. Jacqueline se ha cortado el pelo y ha rejuvenecido diez años. El movimiento de cabeza ha cambiado. Ahora es más libre, más joven.
Hay grandes barcos fuera de la ciudad, rebosantes de marinos americanos, pero no muchos coches en este ” Saijon muerto”- más agradable, porque yo soy muy mal peatón.
Espero que las fotos están gestionadas y siento mucho que tengas que hacer el trabajo de enviarlas. Has sido ya amable al haber cooperado.
Mucho amor para todos
___________________________________________________________________

Bon dia, aquí és el mateix sol, el mar, la brisa però no és Catalunya, excepte per la pel • lícula ahir quan estàvem amb vosaltres en l’estudi de nou i [per dir que jo gairebé ho torno a perdre tot] Què imbècil sóc!
He vist el mestre ahir, més jove encara, em recorda l’amic Cerniere. Jacqueline s’ha tallat els cabells i ha rejovenit deu anys. El moviment de cap ha canviat. Ara és més lliure, més jove.
Hi ha grans vaixells fora de la ciutat, plens de mariners americans, però no molts cotxes en aquest “Saijon mort” – més agradable, perquè jo sóc molt mala vianant.
Espero que les fotos estiguin gestionades i sento molt que hagis de fer la feina d’enviar. Ja has estat amable en havent cooperat.
Molt amor per a tots