La Hie. Hommage à Raymond Roussel

La Hie. Hommage à Raymond Roussel

Póster La Hie

Joan Bofill-Amargós i la Fundació Antoni Tàpies us conviden a la presentació/col·loqui de l’obra audiovisual:

La Hie. Hommage à Raymond Roussel

Amb la participació de: Miquel Barceló, Joan Bofill-Amargós, Arnau Puig, Hermes Salceda i Albert Serra. | Dia i lloc: Dimarts 9 de desembre de 2014 a les 19.00 h a la Fundació Antoni Tàpies.

On podrien trobar­-se una muntanyeta de dents, un aerostat, una màquina de posar llambordes, un complex sistema per a predir la meteorologia i la velocitat del vent, i el conte d’un mercenari i una damisel·la? En això consisteix l’art d’en Raymond Roussel, a crear espais que afavoreixen les trobades més insòlites i engendren criatures i màquines abans mai vistes. En aquest cas, l’invent de l’extraordinària Hie, un enginy que, seguint les evolucions del vent, aconsegueix compondre un finíssim mosaic fet només amb dents. Les màquines solteres de Roussel van inspirar Duchamp, Dalí i d’altres com Carelman o Jacques Arseneault. Veurem com, un segle més tard, el mateix llenguatge i elements similars segueixen estimulant la imaginació de grans artistes per oferir noves meravelles.

Hermes Salceda

Joan Bofill-Amargós (Barcelona, 1982)

Artista visual. Dissenyador gràfic. S’endinsa en el món de l’art audiovisual de la mà de José Montes-Baquer, realitzador de l’última gran obra de Salvador Dalí: Impressions de la Haute Mongolie, 1975. Descobreix la figura i l’obra de Raymond Roussel a través d’aquest film i inicia una investigació que el porta a entrevistar-se amb gent del món de l’art i de la literatura europea i nord americana com ara John Ashbery, Harry Mathews, Jean Christophe Averty, Jean-Jacques Pauvert, Miquel Barceló, Michel Butor, Bill Etra o Lillian F. Schwartz, entre altres. Fruit d’aquesta investigació crea i produeix un film documental titulat Le Jour de Gloire que veurà la llum l’any vinent. Arran d’aquest film documental i com a peça culminant, Joan Bofill ha volgut fer un homenatge a l’escriptor francès Raymond Roussel en ocasió del centenari de la publicació de la seva novel·la Locus Solus (1914) amb la seva obra audiovisual La Hie.


La Hie. Hommage à Raymond Roussel

Con la participación de: Miquel Barceló, Joan Bofill-Amargós, Arnau Puig, Hermes Salceda y Albert Serra. | Dia y lugar: Martes 9 de diciembre de 2014 a las 19.00 h en la Fundació Antoni Tàpies.

¿Dónde podrían encontrarse una montañita de dientes, un aerostato, una máquina de poner adoquines, un complejo sistema para predecir la meteorología y la velocidad del viento, y el cuento de un mercenario y una damisela? En eso consiste el arte de Raymond Roussel, en crear espacios que favorecen los encuentros más insólitos y engendran criaturas y máquinas antes jamás vistas. En este caso el invento de la extraordinaria «Hie», un ingenio que, siguiendo las evoluciones del viento, logra componer un finísimo mosaico hecho solo con dientes. Las máquinas solteras de Roussel inspiraron a Duchamp, a Dalí y a otros como Carelman o Jacques Arseneault. Veremos cómo un siglo más tarde el mismo lenguaje y similares elementos siguen estimulando la imaginación de grandes artistas para ofrecer nuevas maravillas.

Hermes Salceda

Joan Bofill-Amargós (Barcelona, 1982).

Artista visual. Diseñador gráfico. Se introduce en el mundo del arte audiovisual de la mano de José Montes-Baquer, realizador de la última gran obra de Salvador Dalí: Impressions de la Haute Mongolie, 1975. Descubre la figura y obra de Raymond Roussel a través de este film e inicia una investigación de varios años que le lleva a entrevistarse con gente del mundo del arte y de la literatura europea y norte-americana como John Ashbery, Harry Mathews, Jean Christophe Averty, Jean-Jacques Pauvert, Miquel Barceló, Michel Butor, Bill Etra o Lillian F. Schwartz, entre otros. Fruto de esta investigación crea y produce un film documental titulado Le Jour de Gloire que verá la luz el próximo año. A raíz de este film documental y como pieza culminante del mismo, Joan Bofill ha querido homenajear al escritor francés Raymond Roussel, en ocasión del centenario de la publicación de su novela Locus Solus (1914), con su obra audiovisual La Hie.


La Hie. Hommage à Raymond Roussel

With: Miquel Barceló, Joan Bofill-Amargós, Arnau Puig, Hermes Salceda, Albert Serra. | Date and Place: Tuesday, 9 december 2014 | 19.00 h | Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.

Where could one find a small mountain of teeth, an aerostat, a cobblestone ­laying machine, a complex system to predict the weather and the speed of the wind or the story of a mercenary and a damsel? That’s what the art of Raymond Roussel is all about: creating spaces that favor the most unusual encounters, engender creatures and machines never seen before. This is the case of the extraordinary “hie”: a device that following the development of the wind, composes a mosaic made with fine teeth only. Roussel’s bollard machines inspired Duchamp, Dalí and others like Carelman or Jacques Arseneault. We will see a century later how the same language and similar elements keep stimulating the imagination of great artists so as to offer new wonders.

Hermes Salceda

Joan Bofill-Amargós (Barcelona, 1982)

Visual artist. Graphic designer. He is introduced in the world of audiovisual arts by José Montes-Baquer, director of the Salvador Dali’s last great work: Impressions de la Haute Mongolie, 1975. He discovers the character and work of Raymond Roussel through this film and starts a research that leads him to interview relevant players in the European and North-American arts literature such as John Ashbery, Harry Mathews, Jean Christophe Averty, Jean-Jacques Pauvert, Miquel Barceló, Michel Butor, Bill Etra or Lillian F. Schwartz among others. As a result of this research project of several years, he creates and produces a documentary film under the title Le Jour de Gloire which will be released in 2015. Due to this documentary film, Joan Bofill has aimed to pay homage to the French writer Raymond Roussel on the centennial anniversary of the publication of his novel Locus Solus (1914) with the workpiece La Hie.