Llibres de bibliòfil d’Antoni Tàpies. Procés de digitaltzació

La Fundació Antoni Tàpies, en el marc del projecte Arts combinatòries, ha digitalitzat 10 llibres d’artista d’Antoni Tàpies amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València. En un futur immediat els podreu consultar on-line.

Mentrestant, podeu fer-ne un tast veient aquest vídeo que en mostra el procés de digitalització.

Llistat del llibres:

  • El pa a la barca, 1963. Poemes de Joan Brossa, 25 litografies, litocollages i collages d’Antoni Tàpies (coberta inclosa)
  • Novel·la, 1965. Text de Joan Brossa, 31 litografies d’Antoni Tàpies
  • Derrière le miroir, núm. 180, 1969. Poema de Joan Brossa; litografia d’Antoni Tàpies composada en 28 pàgines (més cobertes)

  • Air, 1971. Text d’André du Bouchet; 16 aiguaforts i litografies d’Antoni Tàpies (coberta inclosa)

  • Ça suit son cours, 1975. Poemes d’Edmond Jabès; 5 aiguaforts d’Antoni Tàpies (coberta inclosa)

  • Aparicions, 1982. Poema de Pere Gimferrer; 9 gravats i 2 litografies (guardes) d’Antoni Tàpies

  • Llull-Tàpies, 1985. Selecció de textos de Ramon Llull a càrrec de Pere Gimferrer; Epíleg de Miquel Batllori; 24 aiguaforts d’Antoni Tàpies. Obra concebuda per Antoni Tàpies entre els anys 1973- 1985

  • Matière de souffle, 1991. Text de Jacques Dupin; 13 aiguaforts d’Antoni Tàpies

  • Cranc-cranc, 2004. Llibre amb música visual de Josep M. Mestres Quadreny i gravats d’Antoni Tàpies

Equip de digitalització:

Fotografia: Fernando Cortiglia (UPV)

Assistents: Julia Català Roca (UPV) i Gala Sicart i Núria Solé Bardalet (Fundació Antoni Tàpies)

Equip:

Hasselblad 503 CM. Diapositiva 100 asa. Objectius: 40, 80, 135

Sinar FP4, 4 x 5, Diapositiva 100 asa.

Hasselblad 503 CM. Suport digital.

La digitalització d’aquest 10 llibres s’ha portat a terme gràcies al finançament del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dins el programa Plan Avanza 2, en l’apartat Avanza Contenidos. Centros del Conocimiento (2008-2011). Referència del projecte: TSI-070200-2009-37.

Realització vídeo:
Julia Català Roca
cinema-nu.com