071015(3)_BC

Fitxa tècnica
Títol: 
Reposapies Tamboret
Tipologia: 
Dimensions: 
Diàmetre: 40 cm; H: 7,5 cm
Documents

Solapas

Ús-funció
Ús-funció original (1º): 
Reposapeus, tamboret
Ús-funció anteriors (2º): 
Cap
Ús-funció actual (3º): 
Cap