081015_BC

Fitxa tècnica
Títol: 
Petjapapers
Tipologia: 
Dimensions: 
Diàmetre: 10cm; H: 8cm
Documents

Solapas

Ús-funció
Ús-funció original (1º): 
Trepitja-papers
Ús-funció anteriors (2º): 
Cap
Ús-funció actual (3º): 
Cap