Logo Fundació Antoni Tàpies
(Vic, 1963)

Ramon Parramon

Cap d’estudis de màsters i postgraus d’Elisava Escola Superior de Disseny, i codirector del Màster Disseny i Espai Públic a Elisava/Universitat Pompeu Fabra. Director del programa Idensitat, ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives, tallers i fòrums de debat. Ha realitzat nombrosos projectes interdisciplinars sobre les funcions que pot acomplir l’art en un context sociopolític específic.

La informació dels participants prové d'un arxiu que no ha estat actualitzat des de la data final de cada projecte.

Participants relacionades