Logo Fundació Antoni Tàpies
(Urbana, Illinois, 1942)

Dan Graham

Viu i treballa a la ciutat de Nova York. La seva obra és una reflexió sobre la capacitat comunicativa i la percepció individual i col·lectiva de l’art. Els seus treballs analitzen les funcions històriques, socials i ideològiques dels sistemes culturals contemporanis, entre els quals s’inclou l’arquitectura, la música rock i la televisió. En les seves representacions, instal·lacions i dissenys arquitectònics i escultòrics investiga temes com allò públic i allò privat, l’espectador i l’artista, o l’objectivitat i la subjectivitat. Gràcies a una deconstrucció de la fenomenologia de la mirada, manipula la percepció mitjançant desajustos temporals, projeccions, circuits tancats de vídeo, i miralls.

La informació dels participants prové d'un arxiu que no ha estat actualitzat des de la data final de cada projecte.

Activitats

Publicacions