Logo Fundació Antoni Tàpies

18 de gener de 2010

La Fundació Antoni Tàpies posa en marxa la creació de l’àrea Arts combinatòries, gràcies a l’ajut econòmic rebut del Plan Avanza

Nota de premsa


Departament de premsa:
Alexandra Laudo (t) +34 934 870 315 / (f) +34 934 870 009 / e-mail


La Fundació Antoni Tàpies va iniciar un projecte la passada tardor que ha suposat la creació d’una àrea, Arts combinatòries (Lloc d’educació, exposició i recerca), en la qual reunirà material i documentació digitalitzada de les publicacions, la Col·lecció i l’arxiu de la institució –conferint una especial atenció a l’obra d’Antoni Tàpies i a tota aquella documentació que s’hi relaciona-, amb la finalitat de posar-los a l’abast de qualsevol usuari interessat, i de promoure així la investigació sobre els continguts artístics i culturals de la Fundació. Els continguts digitalitzats que reunirà l’àrea Arts combinatòries seran principalment textos, imatges i arxius d’àudio i de vídeo, així com digitalitzacions de material especial, com ara els llibres d’artista creats per Antoni Tàpies. A l’àrea Arts combinatòries s’hi desenvoluparan també propostes educatives i projectes expositius complementaris a la programació del museu.

L’àrea Arts combinatòries s’articularà a través d’una plataforma web 2.0 realitzada amb programari lliure, i d’una infraestructura de 219 m2 –ubicada a l’espai de l’edifici de la Fundació anteriorment destinat a oficines. L’àrea Arts combinatòries també integrarà la Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies.

El projecte es desenvoluparà en un plaç de tres anys, durant el període 2009-2011, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de València. Actualment es troba en una etapa inicial, en la qual s’estan duent a terme una sèrie d’investigacions en àmbits relatius al marc d’implementació del projecte, com ara, entre d’altres, el concepte d’arxiu i la idiosincràsia de la pràctica arxivística, la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’àmbit cultural, i el marc legal dels drets d’autor i de l’aplicació de llicències lliures. En aquesta etapa inicial, i dins el projecte de reforma arquitectònica de la seu de la Fundació, s’està duent a terme una remodelació de les antigues oficines del museu, a fi de convertir-les en el que serà, juntament amb la Biblioteca, la seu física de l’àrea Arts combinatòries, en la qual es desenvoluparan projectes expositius i educatius de petit format, seminaris i conferències. També en aquesta fase primera s’iniciarà el procés de digitalització de materials, el qual continuarà al llarg de totes les etapes posteriors de desenvolupament del projecte. En una segona etapa es desenvoluparà un programa informàtic per a la gestió i la consulta dels continguts digitalitzats. En la tercera fase s’implementarà i s’activarà per a usos públics la plataforma web. La seu física de l’àrea Arts combinatòries estarà oberta al públic (tot i que no en ple funcionament) a partir de la reobertura de la Fundació Antoni Tàpies.

Durant el procés de desenvolupament i implementació de l’àrea Arts combinatòries s’organitzaran simposis, conferències i jornades de treball obertes al públic que permetran crear un context d’anàlisi i reflexió en relació als eixos conceptuals i temàtics en què s’inscriu el projecte. També es desenvoluparan accions comunicatives per a difondre els resultats de les diferents investigacions dutes a terme en el marc del projecte.

La Fundació Antoni Tàpies desenvoluparà l’àrea Arts combinatòries gràcies a l’ajut econòmic que ha rebut del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza 2. Aquest pla renova la línia d’actuació establerta pel Plan Avanza –aprovat el 2005– per contribuir al desenvolupament estratègic de la Societat de la Informació. La Fundació va presentar a la convocatòria del Plan Avanza 2009 (dins la línia d’ajuts Centros del Conocimiento del subprograma Avanza Contenidos, emmarcada en una àrea d’actuació d’aquest pla estratègic anomenada Ciudadanía Digital) un projecte per a desenvolupar un Espai de Coneixement, el qual s’anomenarà Arts combinatòries). En aquesta mateixa convocatòria, 517 projectes varen optar a la línia d’ajuts del subprograma Avanza Contenidos de l’àrea d’actuació Ciudadanía Digital del Plan Avanza. El projecte de la Fundació Antoni Tàpies ha estat un dels 55 que han estat mereixedors de l’ajut econòmic.

L’ajut econòmic rebut per la Fundació Antoni Tàpies consisteix en una subvenció de 172.190,10 € i un préstec de 1.393.197 €. D’aquesta quantitat se’n destinarà una part a remunerar el treball de les entitats col·laboradores –la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de València–. Per a dur a terme el projecte, es subcontractaran empreses i entitats del sector de les TIC.

Arts combinatòries vol ser una plataforma tant de treball col·lectiu com de relació amb els visitants, investigadors i altres col·laboradors de la Fundació, que permeti compartir, divulgar i actualitzar la visió de la cultura i l’art contemporanis que la Fundació ha tingut des de 1990 fins a l’actualitat, així com la programació i els projectes a venir. Vol ser també un projecte de referència pel que fa al desenvolupament de plataformes digitals d’accés a continguts culturals a partir de processos de participació directa dels usuaris.

El projecte fa palesa la voluntat de la Fundació d’utilitzar les noves tecnologies per a possibilitar noves formes de relació amb els continguts culturals i per permetre l’articulació d’un discurs transversal, crític i participatiu, afí al compromís social de la institució. D’altra banda, el projecte Arts combinatòries incideix en una línia d’investigació a l’entorn de l’arxiu, la memòria i el registre que la institució ha desenvolupat des de fa anys a través de projectes d’índole diversa, com per exemple les jornades de treball Active Archive (Museu Picasso, Barcelona, 4 i 5 de desembre de 2008), el projecte en línia Arxiu-Tesaurus (web.ftapies.com/thesaurus), i projectes expositius com ara Arxiu F.X.: La ciutat buida. Un projecte de Pedro G. Romero (Fundació Antoni Tàpies, gener de 2006 – abril de 2006), Entusiasme. Un projecte de Neil Cummings i Marysia Lewandowska (Fundació Antoni Tàpies, octubre de 2005 – gener de 2006), Anar i venir de Valcárcel Medina (Fundació Antoni Tàpies, octubre de 2002 – desembre de 2002), Cultures d’arxiu, de Jorge Blasco Gallardo (Fundació Antoni Tàpies, setembre de 2000 – novembre de 2000) i Els límits del museu (març de 1995 – juny de 1995).

Descarregar

Nota de premsa / 35 kB