Logo Fundació Antoni Tàpies

Dijous 22 de novembre, 19 h

Lectura d’extractes d’Empty Words, de John Cage, a càrrec de Tom Johnson

Llegir un text de John Cage suposa haver diluït la dualitat entre superfície i contingut, entre significat i significant. Llegir és, sobretot, posar la veu en moviment, engendrar una gestualitat altra en què s’obre una nova oïda. Amb aquesta oïda que cal treballar, Tom Johnson presta la seva veu als textos de Cage.

El músic oferirà uns extractes d’Empty Words, un text dels anys setanta en què Cage opera en el llenguatge una transició cap a la música.


Tom Johnson. Músic nordamericà, alumne de Morton Feldman i resident a París des de 1983, és considerat un compositor minimalista. Malgrat tot, a diferència de molts minimalistes, dóna cabuda en el seu treball a l’ús de fórmules, permutacions i seqüències previsibles. De la seva obra podríem destacar l’Òpera de les quatre notes (1972), la Riemannoper (1988), obres radiofòniques com J’entends un choeur (1993) i els volums The Voice of New Music, que recull els seus articles de crítica musical (1971-1982) i Self-Similar Melodies (1996).


Calendari: dijous 22 de novembre de 2012, a les 19.00 h.
Durada: 40 min (aprox.)
Preu: 7 €. Descomptes, 5 €.
Abonament per a les activitats del 22, 23 i 24 de novembre: 15 €.