Antoni Tàpies, Voltor. Sèrie Història Natural, 1950-1951 © Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / Vegap. De la fotografía: © Gasull Fotografía, 2012