Logo Fundació Antoni Tàpies

Fundació Antoni Tàpies

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani.


Amb aquesta finalitat, la Fundació obria les seves portes el juny de 1990 a la seu de l’antiga Editorial Montaner i Simon, obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, restaurada i condicionada pels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech Girbau. Construït entre els anys 1880 i 1881, en una fase primerenca del desenvolupament del modernisme català, aquest edifici va ser el primer de l’Eixample que integrava la tipologia i la tecnologia industrial -que combina el maó vist i el ferro- al teixit del centre urbà.

La Fundació Antoni Tàpies té un enfocament plural i interdisciplinari i pretén establir col·laboracions entre especialistes de les diverses àrees del saber per contribuir així a una millor comprensió de l’art i la cultura contemporanis. És per això que combina l’organització d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de cinema amb l’edició de publicacions diverses que acompanyen les activitats, i mostres periòdiques dedicades a Antoni Tàpies. En aquest sentit, la Fundació compta amb una de les col·leccions més completes d’obres d’aquest artista, constituïda majoritàriament a partir de les donacions d’Antoni i Teresa Tàpies.

La Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies està ubicada a l’antic magatzem de l’Editorial Montaner i Simon, del qual es conserven les prestatgeries originals. La Biblioteca està especialitzada en art modern i contemporani. Acull l’arxiu més extens de l’obra de Tàpies, com també col·leccions sobre les arts i la cultura asiàtiques i precolombines, així com les arts africanes i oceàniques que tanta importància han tingut en l’evolució de l’art del segle XX. Altres temes com l’arquitectura, el disseny, les arts decoratives, la fotografia, el cinema o el vídeo també hi són representats. El nucli inicial donat per Antoni Tàpies s’ha incrementat amb publicacions recents i històriques, així com també amb vídeos i revistes internacionals, que completen una col·lecció bibliogràfica en creixement constant.



Exposicions actuals a la Fundació Antoni Tàpies


Fins el 14 de gener del 2018
Antoni Tàpies. Objectes



La producció objectual de Tàpies constitueix una part important de la seva obra de maduresa. Tal com passava amb les pintures matèriques, Tàpies pretenia vincular amb els objectes la seva obra al que és real, concret i material. | Més informació
© Lluís Bover

Llista de reproducció

Reproduir audio (1 article).