Logo Fundació Antoni Tàpies

4 juny - 3 juliol 2004

Viatges per Barcelona. L’itinerari com a forma artística

Itineraris

Barcelona ha canviat més de pressa que la imatge que se’n fan els qui hi viuen i els qui la visiten. A la necessitat d’assumir les continuïtats i les diferències respecte de la gran ciutat industrial que ha estat i segueix essent s’afegeix la de reconèixer els efectes del seu paper renovat com a capital política de Catalunya i de la seva conversió en una metròpoli amb aspiracions globals, en una ciutat freqüentada pel turisme i sotmesa a una internacionalització que no és sols de les elits i dels capitals, sinó també dels grups socials més humils: els nous barcelonins són de tota condició i vénen d’arreu el món. L’experiència de visita plantejada no és aliena, doncs, a la cerca de noves formes de presentació i representació de Barcelona i la seva trajectòria històrica, després de la metamorfosi urbana de les dues darreres dècades.

Itinerar per la ciutat és una activitat compartida per autòctons, immigrants i turistes. Tot allò que es veu anant pel carrer té una força insospitada, queda molt més gravat que qualsevol discurs, documental, lectura o lliçó. És clar que això també en fa una perillosa arma de doble tall si no s’assoleix una mínima distància reflexiva respecte de les impressions per poder racionalitzar-les. Els recorreguts, fins i tot els més espontanis i quotidians, són sempre travessats per un saber social històric i unes percepcions artístiques que per no estar explicitades no actuen pas amb menys força. L’entrenament en l’art d’itinerar amb vista a una construcció conscient de la mirada i de les representacions resulta així una qüestió cabdal en qualsevol plantejament de "turisme cultural" o de "ciutat educadora".

A partir de l’experimentació efectuada a l’Institut Barri Besòs de Barcelona i amb la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zuric, es va proposar una visita a Barcelona en quatre itineraris, entesos com un gènere amb els potencials i les limitacions de tot llenguatge artístic; un gènere sotmès als requisits de treballar tant la selecció i l’enfocament dels temes abordats com la composició formal del conjunt (ritme, seqüència, modulacions en el tractament dels elements...), sempre difícil perquè la ciutat no està, afortunadament, disposada en ordre de visita.

Revisió del cor de la ciutat

La "ciutat vella" no és una seqüència d’antiguitats, sinó un conjunt d’elements físics i d’usos de l’espai urbà amb diferent data d’inici però tots ells ben actuals, perquè formen part de la ciutat del present. L’itinerari abordarà com Barcelona és transformada per la revolució industrial i com, en posar en marxa la "ciutat nova", l’Eixample, el que fins llavors era la ciutat es converteix en el seu nucli antic, en el qual es plantegen diferents tipus d’actuacions, les unes destinades a modificar-ne els carrers i l’espai habitat i les altres orientades a engruixir i modelar-ne el caràcter monumental. La Ciutat Vella dels nostres dies no només ofereix valuosos testimonis de la ciutat preindustrial i un magnífic patrimoni artístic sinó que és també el resultat d’una intensa història contemporània, la qual té com a episodi més recent la seva ràpida transnacionalització, tant pels visitants que la freqüenten com pels ciutadans que l’habiten.

Divendres 4 juny 2004 (català o castellà)
Divendres 2 juliol 2004 (català o castellà)
Divendres 23 juliol 2004 (anglès)

Horari: 16 h - 20.30 h
Itinerari a peu

Trobada: plaça de l’Àngel, metro Jaume I (L4)
Arribada: plaça de l’Àngel, metro Jaume I (L4)

Patrimonis del front marítim oriental

El front marítim oriental, des del Poblenou fins al riu Besòs, profundament remodelat per les darreres operacions urbanístiques, no era una terra buida i marginal, sinó que ha estat un termòmetre històricament molt sensible a les grans vicissituds de la ciutat. El primer projecte per fer-hi una exposició universal data de 1907, però, poc després, l’aposta per construir-hi una central elèctrica que nodrís la indústria del Poblenou va comportar un canvi de plans durador. Entre aquella iniciativa primerenca i la inauguració del Fòrum Barcelona 2004 ha passat gairebé un segle, al llarg del qual s’han edificat a la zona tot de barris nodrits pels episodis successius d’immigració a la ciutat, que han lluitat per aconseguir millores i assegurar un fràgil patrimoni en els camps de l’habitatge social, els equipaments locals, l’educació i la cultura. Un patrimoni que també cal prendre en compte a l’hora d’abordar la metamorfosi dels patrimonis públics i privats, tant els immobiliaris com els tècnics, arquitectònics i culturals, localitzats en aquesta part de Barcelona avui en ràpida transformació.

Dissabte 29 maig (català o castellà)
Dissabte 19 juny (català o castellà)
Dissabte 10 juliol (anglès)

Horari: 10 h - 14 h
Itinerari a peu

Trobada: metro Selva de Mar (L4)
Arribada: metro Maresme - Fòrum (L4)

Barcelona en Diagonal

La Diagonal ha estat a cada etapa de l’expansió de la ciutat una avinguda pionera, on s’han expressat tant les intencions públiques com els programes privats, i on per això mateix queda ben enregistrat el tarannà de la ciutat. Així es posa de manifest a la seva part central en la primera meitat del segle xx, a la part alta en la segona meitat del nou-cents i en el tram des de les Glòries fins al mar en aquest principi del nou segle. L’itinerari proposa recórrer en tres sessions aquesta gran via que cisella l’ortogonalitat del Pla Cerdà i mirar d’identificar-hi, a partir d’una lectura històrica de la forma urbana i de l’arquitectura, les activitats i els múltiples petits detalls, els dilemes suscitats en la conformació de la ciutat. Com hi han quedat plasmades les tensions entre naturalisme i historicisme, Estat i ciutat, ciutat i nació, capital i treball, progrés i reacció, innovació i difusió, espontaneïtat i ordre, modernisme i noucentisme o democràcia i dictadura?

Divendres 11 + dissabte 12 juny (català o castellà)
Divendres 16 + dissabte 17 juliol (català o castellà)

Horari divendres: 16 - 20.30 h
Horari dissabte: 10 - 14 h i 16 - 20.30 h
Itinerari a peu

Trobada divendres: Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
Arribada divendres: plaça Francesc Macià

Trobada dissabte matí: Palau de Pedralbes. Av. Diagonal, 686
Arribada dissabte matí: plaça Francesc Macià

Trobada dissabte tarda: metro Monumental (L2)
Arribada dissabte tarda: entrada Fòrum Barcelona 2004

Mirades panòptiques

Les visions panoràmiques són sempre visions espectaculars i poderoses. La ciutat als peus. Mirades militars, industrials, immobiliàries, polítiques, socials, intel·lectuals, artístiques i religioses que es constitueixen a partir dels punts de mira singulars que ofereix una ciutat i que contribueixen a modelarlos, quan no a crear-los. En el recorregut es comentaran les mirades històriques sobre Barcelona des de Montjuïc, la inaugurada el 1888 amb la columna de Colom, les visions des del Tibidabo, la Muntanya Pelada o la Torre del Baró i també les que es conformen des de la Sagrada Família i els gratacels, nous campanars de la ciutat actual.

Dissabte 3 juliol (català o castellà)

Horari: 16 h - 20.30 h
Itinerari en autocar

Trobada: Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
Arribada: Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255